Mon, 8 Aug 2022 05:16:03 +0800 https://www.cens.com SHENG-TAI IRON WORKS Product List SHENG-TAI IRON WORKS https://www.cens.com SHENG-TAI IRON WORKS www.CENS.com Fri, 1 Jul 2011 10:42:23 +0800 Used End-Production Machinery Used Machinery Used Machinery
Model: ST-45Ton
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_37166.html SHENG-TAI IRON WORKS
Fri, 1 Jul 2011 10:42:31 +0800 Used End-Production Machinery Used Machinery Used Machinery
Model: ST-200Ton
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_37167.html SHENG-TAI IRON WORKS
Fri, 1 Jul 2011 10:43:14 +0800 Radial Drill Radial drill Radial drill
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_101737.html SHENG-TAI IRON WORKS
Fri, 1 Jul 2011 10:43:26 +0800 Shearing Machine (With 2`x2` Worktable) Shearing machine (with 2`x2` worktable) Shearing machine (with 2`x2` worktable)
6`x6` model also available. read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_101738.html SHENG-TAI IRON WORKS
Fri, 1 Jul 2011 10:43:39 +0800 Air Compressor Air compressor Air compressor
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_101739.html SHENG-TAI IRON WORKS
Fri, 1 Jul 2011 10:44:16 +0800 Riveter Riveter Riveter
Models of various specs available. read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_101744.html SHENG-TAI IRON WORKS
Fri, 1 Jul 2011 10:44:20 +0800 CO2 welder CO2 welder CO2 welder
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_101745.html SHENG-TAI IRON WORKS
Fri, 1 Jul 2011 10:43:48 +0800 Feeder Feeder Feeder
Several units in-stock. read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_101740.html SHENG-TAI IRON WORKS
Fri, 1 Jul 2011 10:44:06 +0800 Shearing Machine (With 2`x2` Worktable) Shearing machine (with 2`x2` worktable) Shearing machine (with 2`x2` worktable)
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_101742.html SHENG-TAI IRON WORKS
Fri, 1 Jul 2011 10:44:11 +0800 Shearing Machine (With 2`x2` Worktable) Shearing machine (with 2`x2` worktable) Shearing machine (with 2`x2` worktable)
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_101743.html SHENG-TAI IRON WORKS